Tuesday, October 4, 2011

بهمن کوچک


پ.ن:  مینا، به زندگی‏ام خوش اومدی


باید بروم،‏
این بهمنِ کوچک را ترک کنم
اسفند را
بهار را هم . . .‏

باید بروم
نه با مرگ
که چیز مسخره ای است . . . ‏
آن راهِ کوچک
که بعد از درخت‏ها لخت می‏شود
هوسِ بیشتری دارد
گروس عبدالملکیان
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تلاشم می کنم محتوای بلاگ بر اساس تجربه های شخصی باشه. عکس ها رو خودم می گیرم