Saturday, June 18, 2011

من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم*


ما آدم‏ ها
مشتاق محبتیم
و اگر یک نفر
می فهمی؟
یک نفر باشد
که محبت را نفهمد
می شناسمش
از بخت بدم
می شناسمش
ــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.ن. این نقاشی تحسین برانگیز رو تو نمایشگاه پارسال فجر گرفتم. متأسفانه از اسم نقاش آدرسی ندارم و گمنام مونده ایشون برام. ‏
*عنوان پست از سعدی

No comments:

Post a Comment

تلاشم می کنم محتوای بلاگ بر اساس تجربه های شخصی باشه. عکس ها رو خودم می گیرم