Friday, May 6, 2011

سراشیبی صعود


كدام دختر این شهر عاشق من نیست؟!
كدام عاشق من بوده است و فعلاً نیست؟!
به فكر نقطه ی تاریكی از حضور من است
كسی كه فلسفه ی زندگیش روشن نیست
كسی كه بود و نبودش همیشه یكسان است
كسی كه دوست نبوده، كسی كه دشمن نیست
كسی كه تهمت بودن به او نمی چسبد
كسی كه قابل دیدن . . . و یا ندیدن نیست
نه عاشق است و نه معشوق، در همین ابیات
اگر كه مرد نبودست لااقل زن نیست
كسی كه هیچ نمی داند از خودش جز هیچ
فقط . . . فقط می داند كه مطمئناً نیست‏!‏
سید مهدی موسوی
ـــــــــــــــــــــــــــ
تصمیم گرفتم دیگه سر کار نرم.‏
حالا از کی؟
درست روز معلم
وقتی اس ام تبریک ها زیادتر شد
تو این ده روز که موفق بودم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد تحریر: تله سیژ دربند، همیشه هوس می کنی وسط راه بپری پایین

No comments:

Post a Comment

تلاشم می کنم محتوای بلاگ بر اساس تجربه های شخصی باشه. عکس ها رو خودم می گیرم